Disclaimer

Met de toegang tot en het gebruik van de website stemt u als gebruiker in met de volgende voorwaarden:

- Coöperatie Skydoo u.a. zal zich inspannen om de op deze site verstrekte informatie steeds zo juist en volledig mogelijk te laten zijn.


- Coöperatie Skydoo u.a. kan echter niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist is.


- Coöperatie Skydoo u.a. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website
en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze site en de op de site verstrekte informatie.


- Coöperatie Skydoo u.a. kan het continu en foutloos functioneren van deze site niet garanderen.


- Coöperatie Skydoo u.a. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van deze site
en/of derden lijden als gevolg van de toegang tot en het gebruik van deze site.


- Coöperatie Skydoo u.a. heeft de op deze site opgenomen verwijzingen naar andere websites (hyperlinks) en andere informatiebronnen slechts als informatie voor de gebruiker van haar website opgenomen.


- Coöperatie Skydoo u.a. kan niet garanderen dat de inhoud van de betreffende informatiebron,
de in die informatiebron gedane aanbiedingen of andere in de betreffende informatiebron vermelde zaken juist zijn.


- Coöperatie Skydoo u.a. is dan ook niet aansprakelijk voor schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van de bedoelde hyperlinks en andere informatiebronnen.

Skydoo

Skydoo Amsterdam, 23 Maart 2018