Eenvoudig hypotheken verwerken met Skydoo

 

Wat is Skydoo?

Skydoo is een digitaal platform dat zich richt op het faciliteren van een optimaal, digitaal en intelligent acceptatieproces tussen intermediairs en geldverstrekkers.
Dit proces omvat aanvraagtoetsing en -screening, digitale analyse en controle van alle relevante documenten en informatievoorziening rondom het proces.
Hierbij ligt de focus op de bulk van hypotheekaanvragen, ongeveer 80%. Skydoo heeft als woord geen betekenis; het is de naam van het product en de organisatie. 

Wat zijn de doelen van Skydoo?

- Het versnellen, verbeteren en goedkoper maken van het proces tussen intermediair en geldverstrekker.
- Voor intermediairs: het gemakkelijk en op eenzelfde manier toegang bieden tot de producten van de aangesloten geldverstrekkers.
- Voor geldverstrekkers: het blijven beschikken over een breed distributienetwerk van intermediairs.Skydoo-Voorbeeld

Hoe werkt Skydoo?

Hypotheekaanvragen voor de aangesloten geldverstrekkers worden vanuit een HDN-gecertificeerde adviesapplicatie verstuurd en via het HDN-netwerk naar Skydoo geleid. Skydoo beoordeelt de aanvraag door o.a. te controleren op: NHG, BKR, NBWO, Kadaster en een groot aantal acceptatiecriteria van de betreffende geldverstrekker. Indien de aanvraag positief wordt beoordeeld, dan wordt de aanvraag doorgestuurd naar de geldverstrekker en ontvangt het intermediair hiervan binnen enkele minuten een bevestiging. Alleen de geldverstrekker kan definitief akkoord geven, waardoor het intermediair derhalve geen rechten ontlenen aan de beoordeling door Skydoo. Indien de aanvraag negatief wordt beoordeeld, dan ontvangt het intermediair hiervan eveneens binnen enkele minuten een bericht. De aanvraag wordt in dit geval niet doorgestuurd naar de geldverstrekker. Het intermediair kan op basis van de bevindingen kiezen voor het wijzigen van de aanvraag en deze nogmaals in te dienen (bij voorkeur als ‘gewijzigde aanvraag’) of contact op te nemen met de geldverstrekker om de aanvraag te bespreken. De geldverstrekker heeft de mogelijkheid om een afgekeurde aanvraag alsnog door Skydoo te laten doorsturen. Naast de aanvraag wordt ook een aantal van de opgevraagde documenten door Skydoo beoordeeld. Het intermediair kan alle opgevraagde documenten versturen via HDN of uploaden in de webapplicatie, waarna een aantal hiervan automatisch wordt gecontroleerd. Ook hiervoor geldt dat het intermediair binnen enkele minuten een terugkoppeling van de bevindingen ontvangt. Via de webapplicatie van Skydoo heeft het intermediair o.a. inzage in zijn dossiers en de bevindingen van Skydoo.

Wat voor type organisatie is Skydoo?

Skydoo is een coöperatie u.a. De deelnemende geldverstrekkers zijn lid van de coöperatie en hebben zeggenschap.

Hoe is de beveiliging van Skydoo geregeld?

Skydoo heeft een zwaar beveiligingsbeleid; aan zowel stabiliteit als beveiliging wordt de grootst mogelijke aandacht gegeven. Skydoo werkt volledig conform de HDN richtlijnen,waardoor Skydoo binnen een gesloten omgeving werkt. Bij het inloggen op de webapplicatie wordt de authenticatie uitgevoerd middels het HDN-browsercertificaat, waardoor het intermediair alleen zijn eigen aanvragen kan inzien. Skydoo bewaart gegevens zolang deze nodig zijn voor het proces c.q. zolang als is overeengekomen met de aangesloten geldverstrekkers.

Sinds 28 juli 2017 is Skydoo in het bezit van een ISAE 3000 / Service organization control report (SOC2 Type 1).

Hoe meld ik me aan voor het gebruik van Skydoo?

Het aanmelden voor het gebruik van Skydoo geschiedt via de accountmanagers van de deelnemende geldverstrekkers

Aegon logo footer

BLG logo footer NN logo footer RegioBank logo.fw SNS logo footer SNS huissselectie logo footer