Nieuws & persberichten

Release informatie Skydoo 2.18

 

Amsterdam, 25 Mei 2018


In het weekend van 25 t/m 28 mei wordt Skydoo 2.18 in productie genomen. Skydoo is daardoor niet bereikbaar vanaf vrijdagavond 21.00 uur; de werkzaamheden duren tot uiterlijk maandagochtend 7.00 uur.

Berichten die gedurende de installatie worden ontvangen, worden bewaard en automatisch verwerkt zodra Skydoo weer beschikbaar is.
De Skydoo webapp is gedurende de installatie niet bereikbaar, waardoor b.v. documenten niet kunnen worden geüpload. Zodra de installatie gereed is, worden de ontvangen berichten weer verwerkt en is de webapp weer bereikbaar.

Aanpassingen
In Skydoo 2.18 zijn o.a. de volgende aanpassingen doorgevoerd:

-  HDN: wijzigingen van de AX/OX-berichten (versie 18) zijn doorgevoerd.
-  Reanimeren van een dossier: indien een dossier is geannuleerd (handmatige actie in webapp) dan kan deze weer worden gereanimeerd door een actie van de geldverstrekker.
-  Diverse verbeteringen op gebied van AVG, security en errorhandling.

Wist je dat: Reanimeren geannuleerd dossier
Als een adviseur een dossier heeft geannuleerd en binnen een maand aangeeft dat hij toch verder wil gaan met dit dossier, het dossier kan worden 'gereanimeerd' door er een DA-bericht voor in te dienen. Dit geldt alleen voor de status 'Geannuleerd door intermediair' en niet voor de statussen 'Dossier beëindigd' of 'Akte gepasseerd', waarvoor eveneens geen HDN-berichten meer worden verwerkt in Skydoo.

 

Nieuwe website Skydoo in aankomst

Zeer binnenkort gaat de nieuwe website van Skydoo LIVE, deze is qua design anders maar in functionaliteit hetzelfde.

Amsterdam, 23 februari 2018

Release informatie Skydoo 2.17

In het weekend van 9 t/m 12 maart wordt Skydoo 2.17 in productie genomen. 
Skydoo is daardoor niet bereikbaar vanaf vrijdagavond 21.00 uur; de werkzaamheden duren tot uiterlijk maandagochtend 7.00 uur.

Berichten die gedurende de installatie worden ontvangen, worden bewaard en automatisch verwerkt zodra Skydoo weer beschikbaar is. De Skydoo webapp is gedurende de installatie niet bereikbaar, waardoor b.v. documenten niet kunnen worden geüpload. Zodra de installatie gereed is, worden de ontvangen berichten weer verwerkt en is de webapp weer bereikbaar.

In Skydoo 2.17 zijn o.a. de volgende aanpassingen doorgevoerd: 

 • Taxatierapporten: via het Taxcon proces worden nu ook taxatierapporten opgevraagd bij iValidatie. Dit als uitbreiding op het bestaande proces waarbij rapporten van NWWI werden opgevraagd;
 • NHG: verbeteringen doorgevoerd in het doorgeven van informatie rondom alimentatie;
 • Communicatie: de tekst van emails aan intermediairs is verbeterd;
 • HDN: aanpassingen in schema’s van Delta Lloyd, RegioBank en SNS zijn doorgevoerd;
 • Diverse verbeteringen op gebied van security, errorhandling en retentieperiode doorgevoerd.

Aanpassing specifiek voor acceptanten

 • Overrulen (voor acceptanten): bij het overrulen van een aanvraag is het verplichte veld ‘naam behandelaar’ toegevoegd.

 
Amsterdam, 11 december 2017

Release informatie Skydoo 2.16

In het weekend van 15 t/m 18 december wordt een nieuwe versie van Skydoo in productie genomen. Skydoo is daardoor niet bereikbaar vanaf vrijdagavond 21.00 uur; de werkzaamheden duren tot uiterlijk maandagochtend 7.00 uur.

Berichten die gedurende de installatie worden ontvangen, worden bewaard en automatisch verwerkt zodra Skydoo weer beschikbaar is. De Skydoo webapp is gedurende de installatie niet bereikbaar, waardoor b.v. documenten niet kunnen worden geüpload. Zodra de installatie gereed is, worden de ontvangen berichten weer verwerkt en is de webapp weer bereikbaar.

In Skydoo 2.16 zijn o.a. de volgende algemene aanpassingen doorgevoerd:

 • NHG-toets: NHG normen 2018 en verbeteringen in o.a. de duur van de alimentatie, de belastingbox en pensioen doorgevoerd.
 • Foutafhandeling: diverse aanpassingen, waaronder verbeteringen van foutteksten waardoor duidelijker is wat mis is gegaan en hoe dit hersteld moet worden.
 • SX-berichten: wijzigingen in toegestane statussen is doorgevoerd als gevolg van HDN aanpassingen.

Aanpassingen specifiek voor acceptanten:

 • Afwijzing en overrule: indien een afgewezen aanvraag door een acceptant wordt overruled, dan wordt de reden van overrule opgenomen in het vrije-tekstveld van de AX.
 • Documenten: technische verbetering in de verwerking van documenten.

 

Amsterdam, 11 september 2017

Release informatie Skydoo 2.15

De release van Skydoo 2.15 staat gepland in het weekend van 15 t/m 18 september. Skydoo is daardoor niet bereikbaar vanaf vrijdagavond 21.00 uur tot uiterlijk maandagochtend 7.00 uur. In Skydoo 2.15 zijn o.a. de volgende aanpassingen doorgevoerd:

 • Inloggen: aan het inlogproces is een (eenmalige) stap toegevoegd voor medewerkers van de Volksbank. Zij kunnen daarmee inloggen met hun interne username en password. Indien je geen medewerker bent van de Volksbank, dan kies je voor “inloggen met HDN certificaat” en evt. voor de optie om deze inlogmethode te onthouden.
 • Offertebericht: indien er meerdere onderdelen zijn opgenomen in een OX-bericht, dan worden de originele namen getoond.
 • HDN: de nieuwe norm voor DA/DX-berichten (versie 17) is opgenomen.
 • HDN: de maximale grootte van een DX-bericht is door HDN verlaagd en vastgesteld op 50MB. De maximale grootte van een document dat wordt geüpload en uiteindelijk in een DX-bericht wordt opgenomen, is daardoor vastgesteld op 35 MB.
 • Documentenscherm: acceptanten hebben de beschikking gekregen over een nieuwe button waarmee de status van een document gezet kan worden op “03 Ontvangen”. 
 • HDN: diverse kleine wijzigingen zijn doorgevoerd in de AX-schema’s van BLG, NN, RegioBank en SNS.
 
 
Amsterdam, 10 juli 2017

Release informatie Skydoo 2.14

De release van Skydoo 2.14 staat gepland in het weekend van 14 t/m 17 juli. Skydoo is daardoor niet bereikbaar vanaf vrijdagavond 21.00 uur; de werkzaamheden duren tot uiterlijk maandagochtend 7.00 uur.

In Skydoo 2.14 is een beperkt aantal aanpassingen doorgevoerd:

 • De verwerking van documenten is verbeterd. Denk aan het probleem met identieke leningnummers; het blijven steken van documenten op status ‘02 In behandeling’ en de afhandeling van fouten;
 • Voor de geldverstrekkers is een optie toegevoegd waardoor medewerkers met hun ‘maatschappij ID’ kunnen inloggen op de webapplicatie (testfase) en worden de resultaten van externe toetsingen (zoals NHG en BKR) beschikbaar gesteld;
 • Binnen de SNS Huisselectie is een nieuwe geldverstrekker toegevoegd;
 • Enkele andere verbeteringen die zullen leiden tot een stabielere werking van Skydoo.
 
Amsterdam, 16 mei 2017

Release informatie Skydoo 2.13

De release van Skydoo 2.13 staat gepland van 19 t/m 22 mei 2017. Skydoo is daarom niet bereikbaar van vrijdagavond 19 mei 21.00 uur tot uiterlijk maandagochtend 22 mei 7.00 uur.

 

Skydoo 2.13 staat voornamelijk in het teken van aanpassingen aan de nieuwe versie van HDN (17.0). Daarnaast wordt een beperkt aantal aanpassingen doorgevoerd:

 

 • De Skydoo webapp functioneert nu ook onder Windows 10 en Internet Explorer 11 of Edge.
 • Na het uploaden van een document via de Skydoo webapp wordt de originele bestandsnaam getoond, zodat je na uploaden kunt zien of je het juiste bestand hebt aangeklikt.
 • Indien in de AX het mailadres van een service provider is opgenomen, worden mails vanuit Skydoo naar dit mailadres gestuurd in plaats van naar de adviseur.
 • Diverse andere verbeteringen in functionaliteit van Skydoo en de Skydoo webapplicatie.

 
 
Amsterdam, 3 maart 2017

Release informatie Skydoo 2.12

De release van Skydoo 2.12 staat gepland van 10 maart t/m 13 maart 2017. Skydoo is daarom niet bereikbaar van vrijdagavond 10 maart 21.00 uur tot uiterlijk maandagochtend 13 maart 7.00 uur. De volgende verbeteringen en aanpassingen worden onder andere opgenomen in deze release:

 • Documentenoverzicht: kleuren geven nu aan of een document goedgekeurd (groen) of afgekeurd (rood) is.
 • NHG-toets: diverse verbeteringen doorgevoerd, waaronder de hoogte van de alimentatie.
 • Filter op SX-berichten waardoor ontvangstbevestigingen vanuit de geldverstrekker niet meer worden doorgestuurd naar de adviseur.
 • Emails: verbetering van de adresweergave indien het een buitenlands adres betreft.
 • Voorbereidingen om bij BKR de EVA en VIS-toets uit te voeren.
 • Diverse overige technische verbeteringen.
 
Amsterdam, 3 maart 2017

Skydoo tevredenheidsonderzoek onder adviseurs

Skydoo hecht veel waarde aan de ervaringen en feedback van haar gebruikers. Die ontvangen wij door nauw samen te werken met acceptanten en door iedere maand een bezoek te brengen aan een aantal adviseurs. Daarnaast hebben wij onlangs een kleinschalige adviseursenquête afgenomen. Het onderzoek geeft inzicht over het gebruik, de ervaringen en de verbeterpunten van het platform.

Onderwerpen die opgenomen zijn in het onderzoek zijn bijvoorbeeld het gebruik en het gebruiksgemak van het platform in het aanvraag en acceptatieproces, het gebruik van de Skydoo Webapp, ervaringen met de Skydoo Support Desk, de manier waarop men statusmeldingen en terugkoppelingen ontvangt en communicatie via nieuwsbrieven en tips.

De uitkomsten worden gebruikt als input voor het verbeteren en doorontwikkelen van de Skydoo dienstverlening. Het onderzoek  loopt de komende maanden nog door, waardoor meer adviseurs benaderd zullen worden.

 
Amsterdam, 13 januari 2017

Skydoo gebruik in 2016

Het gebruik van het Skydoo platform blijft stijgen, zo tonen de hypotheekaanvraag en -acceptatiecijfers over het jaar 2016. In het afgelopen jaar werden namelijk circa 15% meer hypotheekaanvragen via Skydoo verwerkt dan in het jaar daarvoor. Momenteel wordt maar liefst een derde van alle hypotheekaanvragen via Skydoo behandeld. Ook het aantal documenten dat via Skydoo geautomatiseerd verwerkt werd, maakte een flinke groei door. In het jaar 2016 werden circa 1 miljoen documenten verwerkt, dat is 21% meer dan in 2015.

Het afgelopen jaar heeft Skydoo verschillende aanpassingen doorgevoerd om het platform te verbeteren. Naast de algemene aanpassingen en verbeteringen in de releases is het afgelopen jaar samen met de leden gewerkt aan het optimaliseren van het documentenproces door op de meest gebruikte documenten verbeterde controlestappen toe te passen.

Amsterdam, 14 december 2016

Skydoo 2.11Op 17 december wordt Skydoo 2.11 in gebruik genomen. In deze versie zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:
-        NHG normen 2017; deze worden automatisch geactiveerd op 1 januari
-        SNS huisselectie: uitgebreid met een geldverstrekker
-        De Skydoo webapp is op een paar punten aangepast, waardoor o.a. meer info wordt getoond bij Hypotheekgegevens
-        Verbeteringen in de afhandeling van documenten, zodat dit sneller en stabieler verloopt
-        Diverse overige technische en functionele verbeteringen

Amsterdam, 7 oktober 2016

Release informatie Skydoo 2.10

De release van Skydoo 2.10 staat gepland van 14 t/m 17 oktober 2016. Skydoo is daarom niet bereikbaar van 14 oktober 21.00 uur tot uiterlijk 17 oktober 7.00 uur. De volgende verbeteringen en aanpassingen worden onder andere opgenomen in deze nieuwe release:

 • Algemene aanpassingen en verbeteringen:
  • HDN
   • Skydoo is gereed gemaakt voor het verwerken van HDN 16.0 berichten.
   • AX-berichten worden nu bij ontvangst door Skydoo gevalideerd. Indien het bericht niet valide is, b.v. doordat een verkeerd schema is gebruikt, dan wordt het bericht niet verwerkt, maar wordt een SX-bericht verzonden aan de adviseur.
   • Skydoo is voorbereid op het ontvangen van documenten in JPG/JPEG formaat (naast PDF en TIFF die reeds ondersteund worden). Wellicht zullen nog niet alle geldverstrekkers dit direct ondersteunen.
  • Documenten
   • Voor de documenten Acceptatiebevestiging verzekeringspolissen (024) en Saldobiljet schuldrest woning(en) (008) zijn verbeterde controlestappen doorgevoerd waardoor adviseurs op den duur sneller terugkoppeling ontvangen over de acceptatie of afwijzing van een aangeleverd document.
   • Van beveiligde PDF’s wordt, indien mogelijk, de beveiliging verbroken waardoor het mogelijk is om het document digitaal te kunnen uitlezen.
   • Indien een ontvangen DX-bericht niet verwerkt kan worden, b.v. omdat het beveiligd is met een wachtwoord of omdat het document te groot is, dan wordt hierover een SX-bericht verzonden aan de adviseur.
  • De aanvraag wordt tijdelijk tegengehouden indien een BKR toetsing niet direct mogelijk is. Gedurende een beperkte periode wordt een aantal maal geprobeerd om de toetsing alsnog uit te voeren. Indien dit uiteindelijk niet lukt, dan wordt de aanvraag zonder BKR toetsing doorgestuurd en ontvangt de geldverstrekker hierover een email.
  • Diverse kleine verbeteringen en aanpassingen.
 • Aanpassingen en verbeteringen in de Skydoo webapp:
  • Zoeken met speciale tekens (á, ë, etc.) wordt nu ondersteund.
  • In het hoofdscherm wordt op de subschermen Hypotheekgegevens en Dossierstukken meer informatie getoond.
  • Voor acceptanten wordt in de webapp bij het supportscherm Berichten specifiekere berichtinformatie (bijv. oude informatie offerte, nieuwe informatie offerte – indicatief voorstel) getoond, daardoor kan specifieker gezocht worden naar berichten, documenten en de status daarvan.
  • Voor SNS acceptanten is een andere wijze van inloggen op de Skydoo webapp toegevoegd.
  • Diverse kleine verbeteringen en aanpassingen.
 • Consequenties bij implementatie:
  • In het weekend van 14 t/m 17 oktober wordt de nieuwe versie van Skydoo geïnstalleerd.
   Skydoo is daarom niet bereikbaar van 14 oktober 21.00 uur tot uiterlijk 17 oktober 7.00 uur. Berichten die na 21:00 uur worden ingediend, worden niet meer door Skydoo verwerkt; hierover wordt de adviseur geïnformeerd middels een HDN statusbericht (SX). Deze berichten zullen opnieuw moeten worden ingediend.

Amsterdam, 18 augustus 2016

Per 1 september maakt a.s.r. geen gebruik meer van Skydoo

Per 1 september maakt a.s.r. geen gebruik meer van Skydoo.  Aanvragen en documenten worden niet meer verwerkt.
Wij adviseren u om het HDN-nummer van a.s.r. in uw adviesapplicatie te wijzigen van 314957 naar 200044.

a.s.r. verzoekt u om documenten voor zowel bestaande als nieuwe dossiers te uploaden via uw eigen adviespakket of gebruik te maken van E-Accello.
Voor vragen kunt u contact opnemen met uw accountmanager via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
 
Amsterdam, 20 juli 2016

Vervolg op optimalisatie van het documentenproces 

De afgelopen tijd is de Taskforce Documenten doorgegaan met het optimaliseren van het documentenproces in Skydoo nadat in maart de eerste verbeterde controlestappen voor Taxatierapporten waren doorgevoerd.

Dezelfde verbeterde controlestappen worden de komende tijd ook toegepast op kopie identiteitsbewijs (per 12 augustus), het saldobiljet schuldrest woning(en) en acceptatiebevestiging verzekeringspolissen (beide per 29 augustus).

Wat merk je daarvan?
Adviseurs hebben gemerkt dat zij sneller terugkoppeling ontvangen over de acceptatie of afwijzing van een aangeleverd taxatierapport. Dit zullen zij ook gaan merken bij een kopie identiteitsbewijs, het saldobiljet schuldrest woning(en) en acceptatiebevestiging verzekeringspolissen. De terugkoppeling bevat altijd een duidelijke statusupdate inclusief instructies over de benodigde (vervolg) handelingen.

Doordat er strenger gekeken wordt naar de documenten, wordt voorkomen dat acceptanten onjuiste documenten aangeleverd krijgen. Zij zullen alleen nog documenten ontvangen die Voorlopig Akkoord zijn of die nog handmatig beoordeeld moeten worden.
De volgende situaties zijn mogelijk:

 1. Document is Voorlopig Akkoord. Het document is goedgekeurd en op Voorlopig Akkoord gezet. De geldverstrekker geeft zelf het definitieve akkoord op het document.
 2. Document moet nader worden beoordeeld door de geldverstrekker. Het document is ter beoordeling doorgestuurd naar de geldverstrekker.
 3. Document is afgekeurd en leidt tot een STOP. Het document wordt niet doorgestuurd naar de geldverstrekker. Skydoo verwacht een nieuw document of een aangepaste aanvraag. Een document wordt afgekeurd in de volgende situaties:

a. Het aangeleverde document komt niet overeen met het verwachte documenttype;
b. Vanwege slechte kwaliteit van de scan is de informatie niet uitgelezen;
c. Er ontbreekt cruciale informatie om het document volledig te kunnen beoordelen;
d. Op basis van de beleidsregels;
e. Het document en de aanvraag komen niet overeen.

In alle gevallen zal in de berichtgeving (via het DA bericht, e-mail en de webapp) een duidelijke instructie worden gegeven over de benodigde vervolgactie(s). Het is daarom van groot belang dat de berichtgeving goed in de gaten gehouden wordt.

Vervolg
We blijven doorgaan met verbeteringen en komen snel met een nieuwe update.

Amsterdam, 25 mei 2016

Release informatie Skydoo 2.8

Komend weekend staat de release van Skydoo 2.8 gepland. Daarom is het Skydoo-platform vanaf 27/05 21:00 uur tot uiterlijk 30/05 07:00 uur buiten gebruik. De volgende verbeteringen en aanpassingen worden onder andere opgenomen in deze nieuwe release:

 • In de emails die door Skydoo worden gestuurd inzake een specifiek dossier, is een link opgenomen naar dit dossier. Deze link werkt uiteraard alleen als je hem aanklikt vanaf een device waarop het HDN-certificaat is geïnstalleerd en je derhalve toegang hebt tot de Skydoo webapp. Let op: het openen van de webapp neemt enige tijd in beslag aangezien wordt gecontroleerd of je toegang mag krijgen tot het dossier.
 • Documenten groter dan 30 MB worden niet verwerkt in Skydoo, maar vanaf de nieuwe versie wordt de status van het document wel aangepast naar ‘Ontvangen’ zodra dit document is ingediend.
 • Indien de gegevens van het onderpand (Object) in een OX-bericht (offerte of indicatief voorstel) afwijken van de aanvraag, dan is de informatie in het OX-bericht leidend geworden en wordt dit gehanteerd in de webapp.
 • Daarnaast zijn er meerdere technische aanpassingen en verbeteringen doorgevoerd.
Amsterdam, 21 maart 2016

 

a.s.r. stopt (tijdelijk) met Skydoo


Per 14 maart maakt a.s.r. (tijdelijk) geen gebruik meer van Skydoo. Nieuwe aanvragen en wijzigingen op bestaande aanvragen worden daardoor niet in Skydoo verwerkt.Bestaande aanvragen blijven beschikbaar in Skydoo. a.s.r. verzoekt u om documenten voor zowel bestaande als nieuwe dossiers te uploaden via uw eigen adviespakket of gebruik te maken van E-Accello.

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met a.s.r. Contact Center Bancair: 030 – 278 278 2.

Amsterdam, 16 maart 2016

 

Optimalisatie van het documentenproces

De afgelopen maanden is de Taskforce Documenten (bestaande uit een groep acceptanten van de verschillende geldverstrekkers) druk bezig geweest met het verbeteren van het documentenproces in Skydoo. Vanaf 21 maart worden de nieuwe en verbeterde controlestappen doorgevoerd, deze zijn opgenomen in de Skydoo 2.7 release. Door middel van deze verbeterde controlestappen worden documenten automatisch door Skydoo gecontroleerd en worden alleen de uitzonderingen nog handmatig bekeken door acceptanten.

Wat ga je daarvan merken?
Als adviseur zal je vanaf 21 maart merken dat je sneller terugkoppeling ontvangt over de acceptatie of afwijzing van een aangeleverd document. In die terugkoppeling krijg je een duidelijke statusupdate inclusief instructies over de benodigde (vervolg) handelingen.

Doordat er strenger naar de documentatie gekeken wordt, wordt voorkomen dat je als acceptant onjuiste documenten aangeleverd krijgt. Je zult alleen nog documenten ontvangen die Voorlopig Akkoord zijn of die nog handmatig beoordeeld moeten worden.

Concreet gezien gaan de verbeterde controlestappen leiden tot de volgende situaties na het indienen van documenten:

 1. Document is Voorlopig Akkoord
  Het document is goedgekeurd en op Voorlopig Akkoord gezet, de geldverstrekker geeft zelf het definitieve akkoord op het document. 
 2. Document moet nader worden beoordeeld door de geldverstrekker
  Het document is ter beoordeling doorgestuurd naar de geldverstrekker.
 3. Document is afgekeurd en leidt tot een STOP
  Het document wordt niet doorgestuurd naar de geldverstrekker. Skydoo verwacht een nieuw document of een aangepaste aanvraag. Een document wordt afgekeurd in de volgende situaties:
  a. Het aangeleverde document komt niet overeen met het verwachte documenttype;
  b. Vanwege slechte kwaliteit van de scan is de informatie niet uitgelezen;
  c. Er ontbreekt cruciale informatie om het document volledig te kunnen beoordelen;
  d. Op basis van de beleidsregels;
  e. Het document en de aanvraag komen niet overeen.

In alle gevallen zal in de berichtgeving (via het DA bericht, e-mail en de webapp) een duidelijke instructie worden gegeven over de benodigde vervolgactie(s). Zeker na 21 maart is het van groot belang dat de berichtgeving goed in de gaten gehouden wordt.

Vervolg
Het taxatierapport is het eerste document waarvan verbeteringen in de acceptatieregels worden doorgevoerd. De komende tijd zullen de overige veelgebruikte documenten volgen zoals ID-bewijzen, paspoorten en loonstroken. Verdere details en informatie over de tijdslijnen volgt.

 

Amsterdam, 16 maart 2016

 

Release informatie Skydoo 2.7

Op 21 maart staat de release van Skydoo 2.7 gepland. De volgende verbeteringen en aanpassingen worden onder andere opgenomen in deze nieuwe release en dragen bij aan de verbeterde werking en gebruiksgemak van Skydoo.

Algemene aanpassingen en verbeteringen

 • Skydoo is voorbereid op het MCD. Vanwege de onlangs uitgestelde MCD wetgeving is het aan de geldverstrekkers om te bepalen hoe ze dit de komende tijd gaan invullen.
 • Aan de hand van de Taskforce Documenten (bestaande uit een groep acceptanten van de verschillende geldverstrekkers) worden een aantal nieuwe en verbeterde controlestappen opgenomen in het documentenproces. Zie het artikel ‘Optimalisatie van het documentenproces’ voor meer informatie.
 • Beveiligde documenten kunnen niet door Skydoo verwerkt worden. Zodra dergelijke documenten ingediend worden, ontvangt het intermediair hierover een email met het verzoek een onbeveiligde versie in te dienen. 
 • Zodra het veld ‘Kenmerk’ in een SX bericht gevuld is, dan wordt dit door Skydoo overgenomen als offertenummer.

Aanpassingen en verbeteringen in de Skydoo webapp

 • De kruisjes die voorheen gebruikt werden voor het afsluiten van een dossier of het annuleren van een aanvraag zijn visueel verbeterd door er de tekst ‘Annuleren aanvraag’ en ‘Sluiten’ in op te nemen.
 • Voor acceptanten kan bij ‘Overzicht gegevens’ naast een groen vinkje en een rood kruis nu ook een geel uitroepteken getoond worden wanneer het proces technisch goed is verlopen maar functioneel een foutmelding heeft gekregen. 

Uitrol van release Skydoo 2.7
De werkzaamheden voor de release van Skydoo 2.7 staan gepland van 18 maart (21:00 uur) tot uiterlijk 21 maart (07:00 uur). Tijdens de werkzaamheden is de webapplicatie niet bereikbaar waardoor onder andere documenten niet geüpload kunnen worden. Berichten die gedurende deze periode worden ontvangen, worden door Skydoo bewaard en verwerkt zodra de werkzaamheden zijn afgerond.
Indien er vragen of onduidelijkheden zijn, horen wij dit graag. Daarvoor kan telefonisch, per mail of via de chat contact opgenomen worden met Skydoo Support.

 

 
Amsterdam, 24 februari 2016

 

RegioBank pilot succesvol afgesloten

De pilot van RegioBank is met succes afgerond. Skydoo wordt stapsgewijs uitgerold naar alle RegioBank adviseurs via
een persoonlijke benadering. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de Formulemanager of de afdeling Verkoop en Promotie van de RegioBank.

 

 
 

Amsterdam, 21 januari 2016

Documentbeoordeling sterk verbeterd

Skydoo heeft samen met de Taskforce documenten (een aantal acceptanten van de geldverstrekkers) het huidige documentenproces onder de loep genomen. Naar aanleiding van een uitgebreide analyse worden er verbeteringen doorgevoerd in de analysesoftware en de acceptatieregels.

Deze verbeteringen zullen gaan zorgen voor een nog sneller en efficiënter beoordelingsproces. De doorgevoerde wijzigingen zullen vanaf 21 maart merkbaar zijn.

Wat ga je daarvan merken?
Als intermediair zal je direct terugkoppeling krijgen over de acceptatie van een aangeleverd document in combinatie met de kredietaanvraag. In die terugkoppeling krijg je een duidelijke statusupdate inclusief eventuele instructies (onder andere via email) over de benodigde (vervolg) handelingen. Als acceptant zal je alleen nog documenten ontvangen die Voorlopig Akkoord zijn of die nog handmatig moeten worden beoordeeld.

Wat kan nog beter?
Uit de Taskforce kwam naar voren dat informatie in de kredietaanvragen en de kwaliteit van de aangeleverde documenten cruciaal zijn voor een geautomatiseerde en snelle verwerking van je dossiers.

Informatie uit de kredietaanvraag wordt namelijk in het (automatische) beoordelingsproces vergeleken met de informatie uit de aangeleverde documenten. Indien die niet overeenkomt kan dit leiden tot uitval.

De Taskforce heeft daarom tips op een rij gezet over het indienen van aanvragen en het aanleveren van documenten. Als je vragen hebt over de doorgevoerde verbeteringen in de analysesoftware en de acceptatieregels, kan je contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tips voor het invullen van de kredietaanvraag:
1. Zorg dat achternaam en geboortenaam correct worden ingevoerd.
De ingevoerde naam in de aanvraag wordt vergeleken met de naam op het identiteitsbewijs. Zorg daarom dat geboortenaam en de achternaam van de partner gescheiden worden aangeleverd.
2. Zorg voor de invoer van het juiste aantal voorletters van de aanvrager(s).
De voorletters zoals vermeld in de aanvraag worden vergeleken met de voorletters uit de aangeleverde identiteitsbewijzen. Bij een afwijking kan dit leiden tot uitval.
3. Zorg voor een zo correct mogelijke naam van de werkgever.
De naam van de werkgever in de aanvraag wordt in het proces vergeleken met de naam van de werkgevers op de loonstrook. Bij een afwijking kan dit leiden tot uitval.

Tips voor de aanlevering van documenten:
1. Zorg dat er alleen scans (PDF/TIFF) van goede kwaliteit worden aangeleverd.
Reflectie van licht kan leiden tot problemen bij het uitlezen van documenten.
2. Scan de documenten staand (niet liggend).
3. Plaats de stempel niet door de velden van het paspoort of het ID-bewijs.
Dit kan problemen geven bij het uitlezen van het document. Voorkeur is om de stempel rechtsonder in de pagina te plaatsen.

 
Amsterdam, 21 december 2015

Skydoo 2.6 in productie genomen

Afgelopen weekend is Skydoo 2.6 in productie genomen. In deze versie zijn o.a. de volgende aanpassingen doorgevoerd:

 • Uploads die zijn gedaan in de webapp worden niet meer weergegeven in het berichtenscherm.
 • Bijna alle emails zijn verbeterd; tekstueel en/of de lay out.
 • In de offerte kan de naam van de hypotheekgever(s) iets anders worden opgenomen dan in de aanvraag was vermeld. Denk b.v. aan de situatie dat personen getrouwd zijn en de geldverstrekker ervoor kiest om alleen de geboortenaam in de offerte op te nemen. Deze ‘aangepaste’ naam zal vanaf deze versie worden gebruikt in Skydoo.
 • Grote documenten (>30 MB) die via een DX-bericht worden aangeleverd, worden niet meer in Skydoo verwerkt, maar direct doorgestuurd naar de geldverstrekkers. Indien dit voorkomt, stuurt Skydoo elke keer een email aan de indiener en de geldverstrekker.
 • Indien Taxcon / NWWI een 2e versie van een taxatierapport aanlevert bij Skydoo, wordt deze alleen verwerkt als dit rapport van een recentere taxatiedatum is.
 • De button ‘Annuleer’ is visueel aangepast.

Daarnaast zijn er voor de geldverstrekkers de volgende aanpassingen doorgevoerd:

 • Na het inloggen is er de keuze voor een Support Button. Hiermee is er per dossier inzage in o.a. welke berichten en emails door Skydoo zijn verstuurd en kunnen deze evt. opnieuw worden verstuurd.
 • De button ‘Overrule’ is aangepast. Daarnaast kan bij het overrulen de reden hiervan worden aangeven.
 • Er is een nieuw soort gebruiker toegevoegd met alleen leesrechten (b.v. voor call center medewerkers).

 

Amsterdam, 18 november 2015

RegioBank

Vanaf woensdag  18 november is RegioBank aangesloten op Skydoo. Om de nieuwe werkwijze nauwlettend te kunnen monitoren,
wordt in pilot vorm gestart met een kleine groep  formuledeelnemers. Vervolgens sluit RegioBank haar Adviseurs gefaseerd verder aan.

 

Amsterdam, 11 november 2015

Uitfasering document ‘099 Anders’

In de nacht van 11 op 12 november voert HDN een wijziging door waardoor het document ‘099 Anders’ niet meer via HDN kan worden opgevraagd en/of ingediend. De bij Skydoo aangesloten geldverstrekkers hebben ter voorbereiding hierop reeds maatregelen getroffen: indien dit document was opgevraagd is het gedurende de afgelopen weken vervangen door een ander document. In het overzicht van opgevraagde documenten zal document ‘099 Anders’ een status hebben gekregen waaruit blijkt dat het document niet meer ingediend hoeft te worden.

Skydoo zal vannacht ook activiteiten uitvoeren in de database, waardoor het document ‘099 Anders’ voor alle dossiers wordt verwijderd uit het overzicht met opgevraagde dossierstukken. Voor dossiers die een van onderstaande statussen hebben, wordt de status na verwijdering van ‘099 Anders’ opnieuw beoordeeld.
Hierdoor kan de dossierstatus wijzigen naar een van de volgende mogelijkheden:

Dossierstatus voor uitfasering Dossierstatus na uitfasering
Wachten op (aanvullende) stukken

Wachten op (aanvullende) stukken of
Dossier ter acceptatie bij geldverstrekker of
Dossier finaal akkoord

Dossier ter acceptatie bij geldverstrekker

Dossier ter acceptatie bij geldverstrekker of
Dossier finaal akkoord

Alle dossiers waarin document ‘099 Anders’ was opgevraagd, worden opnieuw beoordeeld. Dit heeft tot gevolg dat van alle dossiers met een van bovenstaande statussen voor uitfasering een email / SX-bericht wordt verstuurd. Het kan gebeuren dat ditzelfde bericht reeds eerder is verstuurd.

Document ‘099 Anders’ kan na de uitfasering niet meer worden ingediend via HDN of in de Skydoo webapp worden geüpload.

Indien je vragen hebt over:

 • Door welk document ‘099 Anders’ is vervangen, dan verwijzen we je naar de geldverstrekker.
 • Lijkt er iets mis te zijn met de nieuwe dossierstatus, dan kun je contact opnemen met Skydoo Support.

Amsterdam, 11 november 2015

Release kalender 2016

De data voor de releases in 2016 zijn als volgt:
Skydoo 2.6: 21 december 2015, NHG-wijzigingen gaan in per 1 januari 2016
Skydoo 2.7: 21 maart 2016
Skydoo 2.8: 16 juni 2016, NHG-wijzigingen gaan in per 1 juli 2016
Skydoo 2.9: 12 september 2016
Skydoo 2.10: 19 december 2016, NHG-wijziging gaan in per 1 januari 2017

Amsterdam, 11 november 2015

Release informatie Skydoo 2.6

De release van Skydoo 2.6 staat gepland op 21 december. De volgende verbeteringen en aanpassingen worden opgenomen in de nieuwe release en dragen bij aan de verbeterde werking en gebruiksgemak van Skydoo.

 • Extra supportfuncties in de webapp voor de geldverstrekkers;
 • Er komt een nieuwe rol beschikbaar voor de geldverstrekkers waarmee ook andere medewerkers dan acceptanten toegang kunnen krijgen tot Skydoo. Deze rol biedt alleen inzage in de dossiers (alleen leesrechten), zonder dat mutaties kunnen worden aangebracht;
 • De foutboodschappen in de webapplicatie zijn aangepast en verbeterd zodat de gebruiker beter in staat is om het probleem op te lossen;
 • Het evaluatierapport van de automatisch geanalyseerde documenten (het zogenaamde DTA report) is verbeterd.
 • Er zijn verbeteringen doorgevoerd in de databasestructuur om de managementinformatie verder uit te breiden.

Indien er vragen of onduidelijkheden zijn, horen wij dit graag. Uiteraard kunnen deze gesteld worden bij Skydoo Support, maar sinds kort is er op skydoo.nl ook een chatfunctie beschikbaar waarbij je direct kunt chatten met een van onze supportmedewerkers.

 

Amsterdam, 11 november 2015

Verbetering van het documentenproces

Momenteel werkt Skydoo, samen met een groep acceptanten van de verschillende geldverstrekkers, aan de verbetering van de automatische documentbeoordeling. Het huidige documentenproces wordt onder de loep genomen, waarbij gekeken wordt naar allerhande mogelijke verbeteringen die bij kunnen dragen aan een verbeterd proces. In overleg met de geldverstrekkers focussen we in eerste instantie op de volgende, veel opgevraagde documenten: taxatierapporten, loonstroken, ID-bewijzen en paspoorten. Verbeteringen in de betreffende acceptatieregels worden doorgevoerd en van de veel opgevraagde documenten wordt onderzocht welke verbeteringen in de analysesoftware kunnen worden doorgevoerd. Als deze onderdelen goed functioneren, dan zal voor deze documenten hetzelfde gelden als voor een aanvraag: als het document niet wordt goedgekeurd, dan wordt het niet meer automatisch doorgestuurd naar de geldverstrekker, maar dient een juist document te worden ingediend. Daarnaast richt de werkgroep zich op de communicatie over het juiste gebruik van Skydoo.

De combinatie van zowel technische verbeteringen als het verbeteren van de instructies over het platform zal leiden tot verbeteringen in de automatische documentbeoordeling van Skydoo. Uiteindelijk zorgt dit voor een sneller en efficiënter proces, waarbij er vaker en sneller direct feedback gegeven kan worden op ingediende documenten.

Amsterdam, 11 november 2015

Goed om te weten…

Het aanvragen van een offerte en het indienen c.q. uploaden van stukken verloopt in de regel erg soepel. Maar liefst 70% van de aanvragen wordt in een keer goedgekeurd, maar bij wie moet je zijn als er een foutmelding of waarschuwing wordt gegeven?

Het aanvragen van een offerte
Indien je binnen 10 minuten geen e-mail of SX-bericht ontvangen hebt dat de aanvraag in behandeling is genomen, óf als de aanvraag in de Skydoo webapplicatie langer dan 1 uur op 'in behandeling' blijft staan, is het goed contact op te nemen met Skydoo Support. Kijk op de website onder 'Contact' voor de juiste contactgegevens. Sinds kort is er op de website ook een chatfunctie beschikbaar waarbij je direct kunt chatten met een van onze supportmedewerkers.

Wanneer je aanvraag afgewezen is, ondanks het feit dat alle juiste informatie in de aanvraag staat, betekent dit dat deze afgewezen is op basis van acceptatiecriteria. Helaas komt de aanvraag dan niet in aanmerking voor een hypotheekofferte. Mocht je hier aan twijfelen, kan je contact opnemen met de geldverstrekker. Nog beter is het om een gewijzigde aanvraag (een nieuwe versie met hetzelfde aanvraagnummer) in de adviesapplicatie in te dienen die wel binnen de acceptatiecriteria valt.

Het indienen of uploaden van documenten
Indien je in de Skydoo webapp een document ziet dat langer dan een half uur de status 'In behandeling' heeft, kan je contact opnemen met Skydoo Support.

Amsterdam, 11 november 2015

Vernieuwd Marketing en Communicatieplan

Onlangs heeft Skydoo een vernieuwd Marketing & Communicatieplan gemaakt, waar de nieuwsbrief een onderdeel van is. Vanaf nu houden wij je iedere 3 maanden op de hoogte van ontwikkelingen over Skydoo, zoals bijvoorbeeld release-informatie, best practices en andere zaken die handig zijn om te weten. Daarnaast ontvangen adviseurs iedere week een korte gebruikerstip die direct toegepast kan worden bij het gebruik van Skydoo. Acceptanten ontvangen deze tips maandelijks. Verder zul je Skydoo op meerdere plekken tegenkomen: in webinars, in de vakpers en op beurzen.

Omdat wij het belangrijk vinden feedback te ontvangen van onze gebruikers en daarmee ons platform constant proberen te verbeteren, brengen wij iedere maand een bezoek aan een aantal adviseurs. Ook hebben wij intensief contact met het Skydoo aanspreekpunt van onze geldverstrekkers en houden wij ieder jaar een tevredenheidsonderzoek. Wij verwachten jou op deze manier op de hoogte te houden over de ontwikkelingen bij Skydoo en waar nodig in te kunnen springen op feedback die wij ontvangen van onze gebruikers. Heb je vragen of tips, laat het ons dan weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.!">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.! 

Amsterdam, 21 mei 2015

Wijziging HDN Schema's heeft consequenties voor gebruik Skydoo


Op 21 mei heeft HDN nieuwe schema’s (15.0) in gebruik genomen. Uw HDN software is standaard zo ingeregeld dat nieuwe schema’s automatisch worden bijgewerkt en gehanteerd.
Constateert u echter dat uw aanvraag niet correct aankomt in Skydoo of, na een positieve beoordeling door Skydoo, niet wordt ontvangen
door de geldverstrekker,dan kan dit komen doordat u een oud schema hanteert. Dit kunt u eenvoudig controleren door:

 
- Bij een standaard installatie van HDN: controleer in C:\ProgramData\HDN of de map ‘schemas’ op 21-5-2015 is gewijzigd.
- Bij installatie van HDN op een server: ga naar de map waarin ProgramData\HDN staat en voer bovenstaande controle uit.
Indien hier een oudere datum staat, neem dan contact op met de HDN helpdesk onder nummer: 0182 - 750 585


Amsterdam, 7 mei 2015

Skydoo gebruikt HDN Poortwachter

Skydoo maakt gebruik van HDN Poortwachter, waardoor het nodig is om HDN versie 5.1 of hoger te gebruiken. Indien u een oudere versie gebruikt, dan worden aanvragen niet meer automatisch doorgestuurd naar Skydoo! Als u geen online adviespakket hanteert, controleer dan uw versie middels de volgende stappen:

- Open de locatie van de HDN software (lokaal of server)
- Open de bin folder
- Klik op getnode.exe

Heeft u een oudere versie, dan dient deze geüpdate te worden door te klikken op 1 van onderstaande links.
Voordat u dit doet, raden wij u aan om uw HDN certificaat veilig te stellen door een kopie te maken van uw certificaat.
Dit kunt u doen d.m.v. de applicatie webcert.exe in de HDN\bin folder en exporteer uw HDN certificaat.
Let op: Windows XP gebruikers kunnen niet upgraden naar HDN versie 5.1 of hoger.
Stap over op een nieuwe versie van Windows en installeer daarna HDN opnieuw.

Hieronder vind u de update versie's
- 32 bits versie: <klik hier>
- 64 bits versie: <klik hier>


Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de HDN supportdesk: 0182-750585Amsterdam, 1 september 2014

Succesvolle migratie van het Skydoo platform

Skydoo blijft groeien. Er zijn dit jaar twee geldverstrekkers aangesloten bij Skydoo (ASR en Nationale Nederlanden. Ook het aantal tussenpersonen dat gebruik maakt van het Skydoo platform blijft groeien. Gezien de groei van het aantal gebruikers en de toename van het gebruik van Skydoo was het noodzakelijk om het technische platform van Skydoo te migreren naar een nieuw platform. Afgelopen weekend is het nieuwe platform succesvol in gebruik genomen. Aan de functionele werking van Skydoo is niets gewijzigd waardoor de gebruikers gewoon met Skydoo kunnen blijven werken zoals men gewend is.

De wijzigingen zijn met name technisch van aard. Er zijn verbeteringen doorgevoerd aan het platform die ervoor moeten zorgdragen dat de werking van Skydoo gewaarborgd blijft gezien het groeiende aantal deelnemers. De performance van het systeem is ook verbeterd waardoor aanvragen sneller worden verwerkt . Daarnaast is de beveiliging van het Skydoo platform nog verder verbeterd in verband met de aangescherpte beveiligingseisen.

 Amsterdam, 15 februari 2014

Nationale-Nederlanden werkt samen met Skydoo

Nationale-Nederlanden Bank en Skydoo hebben vrijdag 14 februari jl. een samenwerkingscontract ondertekend. Met Skydoo maakt Nationale-Nederlanden een volgende stap in het digitaliseren van haar hypotheekprocessen. Het aanvragen, offreren en accepteren van hypotheken wordt hierdoor voor klanten en adviseurs efficiënter, sneller en transparanter. Op maandag 17 februari neemt Nationale-Nederlanden Skydoo in gebruik. Gestart wordt met een kleine groep intermediairs, om de nieuwe werkwijze nauwlettend te kunnen monitoren. Vervolgens sluit Nationale-Nederlanden haar distributiepartners gefaseerd verder aan.


Amsterdam, 6 januari 2014

Skydoo groeit verder

Inmiddels zijn meer dan 1.000 intermediairs op Skydoo aangesloten. Skydoo heeft gedurende 2013 maar liefst 14.000 hypotheekaanvragen bij AEGON, SNS en BLG afgeleverd. Deze groei is enorm! Verwerkte Skydoo in januari nog 100 dossiers, waren dit er in oktober al 1.800.  Skydoo verwacht dat het aantal dossiers de komende maanden verder zal toenemen.Skydoo heeft, met het oog op de nabije toekomst, de hoogste prioriteit gegeven aan aanpassingen die bijdragen aan de stabiliteit en performance van het platform. Hiermee blijft de dienstverlening optimaal.

Het is de ambitie van Skydoo om de intermediairs te ondersteunen met de mogelijkheid om in een digitale omgeving consumenten zelf documenten te laten uploaden. Het intermediair controleert en monitort dit proces en kan de consument, indien nodig, begeleiden. Het intermediair blijft zelf ‘in control’.

Amsterdam, 22 augustus 2013

Eigen Huis Hypotheekservice sluit aan op Skydoo

Klanten vragen om een snel, eenvoudig en transparant hypotheekproces, tegen zo laag mogelijke kosten. Skydoo speelt hierop in, met haar digitale platform. Daarnaast voorziet Skydoo in de behoefte van de marktpartijen aan efficiënte, snelle en goedkope processen.
Recent is Eigen Huis Hypotheekservice aangesloten op Skydoo. ‘Met de aansluiting op Skydoo realiseren wij een volgende stap in het digitaliseren van onze aanvraag- en acceptatieprocessen. Hierdoor zijn onze klanten goedkoper uit en kunnen wij hen direct informeren over de status van hun hypotheek.  Ook vindt de administratieve afwikkeling van de hypotheek sneller en efficiënter plaats.’, zegt Arnold Klamer, directeur Eigen Huis Hypotheekservice.
Inmiddels zijn ruim 700 tevreden intermediairs bij Skydoo aangesloten. Skydoo blijft nieuwe intermediairs aansluiten via het accountmanagement van AEGON, SNS Bank en BLG Wonen. 

Amsterdam, 28 juni 2013

Skydoo groeit!

Inmiddels zijn maar liefst 480 tevreden intermediairs bij Skydoo aangesloten. Skydoo blijft (gecontroleerd en in samenwerking met AEGON, SNS Bank en BLG Wonen) nieuwe intermediairs aansluiten. Inmiddels heeft De Hypothekers Associatie besloten om alle aanvragen voor AEGON via Skydoo te laten verlopen. Hierdoor zal het aantal actieve gebruikers groeien naar ruim 630 intermediairs.

De aantrekkelijkheid van Skydoo neemt voor zowel geldverstrekkers als intermediairs toe. Enerzijds door het snel stijgend aantal aangesloten intermediairs, waaronder grote intermediairs als De Hypotheker. Anderzijds door de focus van alle marktpartijen op de efficiënte, snelle en goedkope processen van Skydoo. In de afgelopen periode is Skydoo, in goede samenwerking met AEGON, SNS Bank en BLG Wonen in staat geweest het platform door te ontwikkelen en nog beter aan te laten sluiten bij de behoeften van zowel de aangesloten intermediairs als de geldverstrekkers. Bij alle aangesloten geldverstrekkers groeit het aandeel van hun productie via Skydoo gestaag. Circa 25% van de huidige hypotheekproductie van AEGON wordt via Skydoo gefaciliteerd en men verwacht dat dit aandeel in de komende maanden naar circa 60% zal stijgen.

Ook BLG Wonen wil vanaf nu de intermediairs het gemak laten ervaren van het indienen via Skydoo. Met het oog op de snelle en transparante beoordeling van hypotheekaanvragen en dossierstukken verwacht BLG Wonen eind 2013 alleen nog nieuwe productie via Skydoo.

Skydoo verwacht dat het huidige succes ook andere geldverstrekkers aantrekt om zich aan te sluiten bij Skydoo. Daardoor verstevigt dit platform haar positie in de hele hypotheekmarkt als de standaard voor het digitaal versturen en beoordelen van hypotheekdossiers. Als resultaat van deze operationele verbetering kunnen intermediairs meer tijd gaan besteden aan datgene wat hen het meest aan het hart gaat. Klanten helpen om snel en professioneel zaken te doen in de hypotheekmarkt.Amsterdam, 16 februari 2011

Skydoo: Doorbraak in digitaal hypotheken verwerken


Tijdens het IIR Hypothekenevent in Amsterdam op 16 februari jl. presenteerde Skydoo zich. Skydoo biedt een nieuw digitaal platform dat het proces van hypotheekaanvragen en dossierverwerking tussen intermediairs en geldverstrekkers versnelt en efficiënter maakt.


Met indrukwekkende techniek, ontwikkeld door Davinci, vertaalt Skydoo hardcopy documenten zoals een identiteitsbewijs, een salarisstrook en de koopakte naar een dossierstuk wat digitaal en automatisch door de Skydoo software wordt beoordeeld. Nu is dit allemaal nog handwerk met vaak lange doorlooptijden. In de eerste versie van Skydoo worden de 15 meest voorkomende documenten automatisch verwerkt. Daarnaast wordt de aanvraag voor een offerte getoetst aan de acceptatienormen van de betrokken geldverstrekker en externe bronnen zoals het BKR. Skydoo betekent tijdwinst en hogere betrouwbaarheid, waardoor het intermediair en zijn klant beter bediend worden. In de intermediaire markt is grote behoefte aan een efficiënter proces van aanvragen. Ontwikkelingen zoals het verdwijnen van provisie versterken dat. Dankzij Skydoo is het intermediair minder tijd kwijt aan het bemiddelingsproces. Hij kan daarbij gewoon gebruik blijven maken van zijn vertrouwde adviessoftware, Skydoo sluit namelijk volledig aan op de HDN-standaard.

Voor banken betekent werken via Skydoo een aanzienlijke versnelling van hun offerte- en acceptatieprocessen, een kleinere kans op fouten en een hogere betrouwbaarheid. Het digitale platform Skydoo is een product van Coöperatie Skydoo u.a. en een initiatief van Davinci en Koot en van Basten. De eerste deelnemers in de coöperatie zijn AEGON, ASR, BLG Hypotheken en SNS Bank. Skydoo verwacht in de loop van het jaar meer geldverstrekkers aan te sluiten. Skydoo bevindt zich in de testfase en zal waarschijnlijk rond de zomer operationeel zijn en gelanceerd worden.

 

 

X

Nieuws skydoo

Vul jouw emailadres in:

 

Aegon logo footer

BLG logo footer NN logo footer RegioBank logo.fw SNS logo footer SNS huissselectie logo footer